toespraken-artikelen


Terug

2021-12-00 Kerst een glimp van God, Comeback
2021-11-13 Thematafelen interview
2021-10 hoop in je cel
2021-04-00 het goede leven, persoonlijke kracht
2021-03 Comeback Jouw dromen laten uitkomen
2021-00-00 herstel van het leven
2019-08 boekbespreking Kinderkolonie nwsbrf Gevmus
2018-08 strafkolonie, boekbespreking nieuwsbr Vrienden gevmus
2016-03-21 herdenking Vlinderrots
2014-06-28 Impact Young Profs Diepgang zoeken
2014-04-00 nieuw bestuurslid vrienden vh Gevangenismuseum
2014-03-26 Podgorica Montenegro
2014-02-08 Passie vd kerk, St
2013-12-12 Montenegro lecture
2013-12-02 werkbezoek Engeland
2013-07-00 The need for comfort and faith sharing, IOM
2013-06-03 toespraak Irene Swankhuisen bij afscheid
2013-06-03 afscheid hoofdpredikant en Exodus, uitnodiging, persbericht, programma
2013-06-03 afscheid, lied
2013-06 Kerkinformatie afscheid eerbeek mensen weer thuis brenge
2013-05-18 Het goede leven van Jan Eerbeek, Friesch Dagblad
2013-05-00 flyer Gaan in het licht vd hoop
2013-05 Brochure Gaan in het licht van de hoopm Ark Media
2012-12-03, bureau MHR vrijwilligerswerk
2012-11-10, presentatie catechismus Wentsel ook uitnodiging
2012-10-14 Human dimension of faith, J
2012-10-06 Vertrouwensvolle communicatie Gevangenenzorg, toespraak
2012-04-29 voorgaan in PI de IJssel
2012-04-18 lezing geweten, Confessionele Vereniging
2012-03-22 Schuld en boete,studiemiddag toespraak
2012-03-16 CW Wij brengen mensen weer thuis in de samenleving
2012-02-03 Thuiskomen, bundel bij startsymposium Verbinden en versterken
2012 najaar, Oec bull
2011-12-09 bajesagenda 25 jaar toespraak
2011-11-19 symposium misdaad en straf
2011-11-15 slachtoffergericht denken DJI
2011-09-24 Paul Oskamp afscheid Kerken met Stip
2011-07-05 pilot vormingsprogramma afsluiting
2011-07-00 Kirche und Staat
2011-06-01 Anne Frank Z'meer opening Schrijven verwerkt verleden en opent toekomst
2011-06-00 Theologica Reformata over Handboek Just
2011-06 Prison Alpha Eerbeek - Ik ben een fan van Prison Alpha
2011-04-19 Coming True, Eerbeek misdadiger MDZD recensie
2011-04-00 Diakonia Muziek in vreemdelingendetentie
2011-04-00 Diakonia, paaskaarten
2011-03-Alpha in prison Waarom eigenlijk Alpha nieuws
2011-03-24 ik kom de diepte vh leven tegen Assen
2011-03-03 Assen Noord lezing
2011-02-04 lezing bij hoogleraar Diaconiewetenschap
2011-01-22 Helpende hollander, EO Visie
2011-01-03 Melanchton, christelijk onderwijs
2010-12-16 werkbezoek moderamen PKN
2010-12-00 Kerkinformatie gemeentelid komt in de gevangenis
2010-11-20 SKIN 43 migrantenplatform
2010-11-14 Silo helende kracht justitiepastoraat
2010-11-00 Festus Misdaad en straf - werelden van verschil
2010-10-12 presentatie boek Stanley Groeneveld Capone en King
2010-10-06 Inspirerende bronnen
2010-05-24 onderzoek zingeving reclassering LdH
2010-04-12 gastcollege Leiden prot gv in inrichtingen van Justitie
2010-03-06 Elisabethbode sprankjes hoop in een wereld van wanhoop
2010-03-00 Silo 2 stenen, speelplaats van het heil
2010-02-11 verantwoordelijkheid van gedetineerden
2010-02 Ouderlingenblad, artikel misdadiger is meer
2010-01-12 interview geestelijke verz vanuit christelijk perspectief
2009-11-30 maatschappelijke betrokkenheid bij executie v straffen
2009-11-06 Joldersma CDA KmS Exodus
2009-11-00 Kerkinformatie gedet geen client
2009-10 CDA Dhg Oud-voorzitter Jan Eerbeek schrijft boek
2009-09-27 SKIN 1e bijeenk platform migrantenkerken
2009-09-24 jubileum 60 jr RK Prot GV
2009-09-00 Lopend vuurtje over boek misdadiger
2009-09 Pro Ministerio, GKV en justitiepastoraat hoofdartikel
2009-08-00 Ger kerken vrijgem en justitiep
2009-07-08 Vrijzinnig Hilversum themamiddag Misdadiger
2009-07-08 Kerk in Den Haag, Andere kijk op zware jongens
2009-07-04 RKnws Geloof in de gevangenis, MMDZD
2009-07-03 Almelo's kerknieuws Een misdadiger is meer
2009-07-00 Balans misdadiger is meer dan zijn delict
2009-06-15 Jacobidebat, Straffen en nieuwe kansen - nut van straffen
2009-05-08 themanummer geen muren tussen kerk en gevangenis
2009-04-25 toespraak synode PKN
2009-04-25 preek synode 'diep water'
2009-04-25 liturgie dagopening synode PKN
2009-04-24 synode aanbieding boek Misdadiger
2009-04-23 uitnodiging boekpres Misdadiger Justitie
2009-04-23 uitnodiging boekpres Misdadiger Exodus
2009-04-23 toespraak presentatie misdadiger is meer dan zijn delict
2009-04-23 Misdadiger is meer dan zijn delict folder
2009-04-19 persbericht presentatie Misdadiger is meer dan zijn delict
2009-00-00 concerten detentiecentra
2009-00-00 Bodegraven Levensverhaal verbinden met evangelieverh
2009 voorjaarsaanbieding Ark Media, Een misdadiger is meer
2008-12-24 kerstnachtdienst Weekkrant
2008-12-04 Passie voor jeugd toespraak
2008-12-00 Sellingen, kerst in de gevangenis
2008-11-30 geloven in verzoening
2008-11-00 kunstproject Hoogeveen
2008-07-00 IOM meer perspectief in vreemdelingenbewaring
2008-06-04 restorative justice internat samenwerking
2008-04-11 CW Gedetineerden varen wel bij pastoraat
2008-04-09, multireligieuze context gv, tekst en onderliggend
2008-04-03 Hindoeïstische gv vertrouwelijkheid
2008-01-25 Scheppen van vrijheid in extreme onvrijheid, Petrus Nolascus
2008-01-25 Regelrecht Silo vrijwill werk in gevangenis en tbs
2008-00-00 (ex-)gedetineerden vinden steeds meer de kerk
2007-03-12 Kerken met stip heeft website voor exgedet RKnieuws
2007-01-26 CW De kerken hebben goud in handen
2007-01-11 toespraak oprichting OSA
2007-01-11 Manifest OSA
2006-06-19 Avondmaalsstel Nieuwegein
2006-01-00 Nota vrijwilligersbeleid Protestants justitiepastoraa
2006-00-00 vrijwilligers in de bajes van onschatbare waarde
2005-12-00 Kerk in Den Haag 25 jr pred je bent elkaars evenmens
2005-08-26 chr sociaal congres dagopening
2005-05-00 Kerkinformatie Kerken van buiten essentieel voor jp
2005-04-28 Quinta - geloven
2005-01-20 Jan Eerbeek 25 jr justitiepredikant (2004-11-01)
2004-12-15 artikel afscheidsbundel Hoekert JP en personalisering
2004-12-14 presentatie beleidsnota bewogen bezield professioneel
2004-12-08, toespraak opening stiltecentrum nieuwegein
2004-12-00 toespraak bij fruitbakjes, op website
2004-12-00 kerstfeest, God en mens verbonden, op website
2004-06-01 IPCA Europe importance of aftercare
2004-03-12 Organizing the future for prisoners Hongarije
2003-10-04 Betekenis van identiteit in gevangenenzorg
2002-12 Zandschrift afscheid hoofdaalmoezenier Hendrickx
2002-09-30 Afgestraft en-of vogelvrij, DCG Haarlem
2002-04-00 Diepgang zoeken, Gezant Epafras
2001-11-10 Conférence Commission de l'aumonerie protestante
2001-11-00 Lezing (NL) Luik Commission láumonerie
2001-10-20 Vlaamse Diaconale dag toespraak
2001-10-20 Vlaamse Diaconale dag aankondiging
2001-03-29, CFO-CNV, zingevingsvraagstukken bij werken
2001-03-15, Duinzichtkerk, justitiepastoraat en nazorg
2001-03-11, Veenhuizen opening nieuwe kerkzaal
2001-03-00 Vissers in de bajes _ Vrijzicht
2001 IPCA vlaggetje
2000-11-13, facultaire alumnidag VU Met theologie de markt op
2000-10-00 Betekenis van de kerken voor just
2000-02-00 Geestelijk verzorger in een instelling Federatie VPW
1999-10-30, Kerken en Gevangenen 10 jarig bestaan
1999-10-20 Charism werkgemeenschap heelmaken wat gebroken is
1999-04-20, vergeten groepen in en na detentie, toespraak
1998-11-27, Justitiekrant, geestelijke verzorging moet blijven
1998-11-14, MiddelburgTOV toerusting voor vrijwilligers interview
1998-06-10, Philadephia, maatschappij als basis v zorg, toespraak
1998-06-07 persbericht bevestigingsdienst hoofdpredikant
1998-06-07 intrede hoofdpredikant Samen Verder
1998-06-07 intrede hoofdpredikant
1998-06-07 bevestiging HP uitn, liturgie, preek, lied, boom Aant_001
1998-04-16, bezoekgroep HvB Havenstraat 10 jaar
1998-03-00 nieuwe hoofdpredikant, Gevangenenzorg NL
1998-02-20 G V moet vitale plek in inrichting houden _ Justitiekrant
1998-02-18 Straftenuitvoerlegging en beleving
1998-02-00 Met aandacht bladeren voor BLom, 'Dood of leven'
1998-01-00 Gevangenis predikant moet vooral goed kunnen luisteren _ CFO magazine
1997-09-05 benoeming HP Centraal Weekblad
1997-08-28 persbericht aanstelling hoofdpredikant
1997-06-05, SOJP, nazorg gedetineerden, alleen de justitiepastor een zorg
1997-01 Open Poort Gevangen en bevrijd
1996-05-10 Muurvast recenties _ Dienst Justitiële Inrichtingen
1996-01-05, Generale Diaconale Raad NH kerk Driebergen
1995-09 Wisse Eerbeek Wat beoogt God artikel Interpretatie
1995-08-19 15plus in detentie, Alg doorpsgezind weekblad
1995-02-00 Gevangeniskerkewerk doorbreekt muren _ De Open Poort
1995-02-00 De betekenis van geestelijke verzorging, Casuaris
1995-01-26 Postiljon kerken zien gevangenis als uitdaging
1995-01-00 CDJA Wassenaar bezoekt gevangenis
1994-08-00 zorgvuldige bejegening, Contactblad voor het justpast
1993-09-25 kerkzijn dichtbij mensen Ger dhg en centr wkbl
1993-08-00 bijdrage gv aan resocialisatie
1993-03-06 een duidelijk gezicht in het gevangenispastoraat
1993-02 Oudelingenblad, kansen (ex-)gedetineerden
1991-12-00 Pijn gevangenen tijdens Kerstfeest -verzachten- _ Het Huisnummer
1991-08-08 Believing with prisoners 4 ICPCC
1990-12-00 Tussenbeide,kerstmis id gevangenis, Akkermans Eerbeek
1990-10-20 charism werkgemeenschap toespraak heelmaken wat gebroken is
1990-03-16 Rotary lezing
1990-03-00 De weg van verzoening _ De Open Poort
1990-01-27 Straf moet bijdragen terugkeren in maatschappij - CDActueel
1990-01-00 Gedachten bij het Kerstfeest _ Balans-
1989-12 dank voor de bloemengroet in hvb
1989-12 Poort 1256 Kerstfeest het feest van het licht
1989-12 Agenda - Vrijwilligers
1989-10-00 Geloven met gevangenen
1989-09-16 In de waagschaal Gevangenispast en schuldbeleving
1988-10-00 Hervormd Den Haag Gedenkt de gevangenen
1988-01-00 Nieuwjaarsreceptie Hervormde DIakonie Den Haag
1988-00-00 Gedenkt de gevangenen
1987-12-21 adventsvieringen in het HvB,Phoenix nieuws
1987-11-00 Nieuwsbrief pastoraat conferentie gevangenispastoraat-gemeentepastoraat
1987-10-00 Open Poort relatie gevangenis-bejaardencentrum
1987-10-00 Konvooi Ik was in de gevangenis en gij hebt mij bezocht
1987-08-23 Kerkdienst vanuit HvB Scheveningen aankondiging
1987-08-23 Kerkdienst IKON hvb Schev boekje
1987-06-25 Over gevangenispastoraat, radio Plein Publiek
1987-06-20, de kerk in de gevangenis, geref DH
1987-05-00 Ik was in de gevangenis en gij hebt mij bezocht _ Kohelet
1986-06-00 Het actieve kiesrecht binnen de muren
1986-02-22 Signalen uit de gevangeniskerk, Geref den haag
1986-01-00 Achter de muren zijn ook mensen Goede Tijding
1985-09-00 kerkinformatie Isolement justitiepastoraat
1985-03-31, liturgie Ikondienst vanuit hvb Scheveningen
1985-03-31 IKON radiogids
1985-03-25 NCRV radio gevangenis en ouderen radiogids
1985-01-00, Inzicht in Uitzicht, bezoek aan kerk in gevangenis
1985-00-00 Pastoraatsgroep HvB Schev
1983-12-31 Geef ze wat goeds in handen, opbrengst BKV actie lectuur
1983-12-02 afscheidsreceptie HvB Den Bosch
1983-08-09 geloven met gevangenen Herv DH
1983-08-01 Geloven met gevangen Hervorm Den Haag
1983-04-16 speelgoed gevraagd
1983-04-08, Kerk in de gevangenis, Westlandse Kerkbode
1983-01-29 klinkende statistieken Herv Ned
1983-01-19, wijkavond Valkenboskerk
1983-01-19 Valkenboskerk, Pastoraat in gevangenis en nazorg
1983-00-00 Geef ze wat goeds in handen _ BKV
1982-12-30, kerstattenties verpleegden, hervormd persbureau
1982-10-12, NCVB Scheveningen-Noord, Pastoraat in gev en nazorg
1982-10-08, Wateringen, kontaktavond gevangeniswerk
1982-09-00 Communicatie met de gevangenis Scheveningen, Uitzicht
1982-07-24 Komt de kerk aan jongeren toe _ Gereformeerd-Den Haag
1982-03-05 Gevangenis geweest Gereformeerde kerkbode Rotterdam
1982-01-06 Speelgoedproject op de radio
1982-00-00 Balans - Spinhuisnieuws
1981-10-25, kerkdienst HvB den Bosch informatie Speelgoedproject
1981-10-00 VEB blad speelgoedproject
1981-02-21 speelgoedproject geref den haag
198--00-00, voor 1983-Den Bosch, wat kan de kerk doen voor gevangenen
0000-11-17 motieven organisatie gev pastoraat op plaatselijk nivo
0000-11-06 De rol van religieuze instellingen in de wijkaanpak
0000-00-00, gv in Scheveningen
0000-00-00 vrije wil en geweten
0000-00-00 pentekening Gevangenis Scheveningen
0000-00-00 motief voor justitiepastoraat en nazorg
0000-00-00 format toespraak Geloven met gevangenen
0000-00-00 Willem Alexander bezoekt Exodus
0000-00-00 Kohlbrugge spreekt in PI Krimpen
0000-00-00 Knippenberg existentiële zielzorg
0000-00-00 Kerk in de gevangenis en in de nazorg
0000-00-00 Bosbeskapel, Misdrijf, vergelding, vergeving
0000-00-00 Bijbels in gevangenis van grote betekenis
0000-00-00 Believe in life levensboek gedetineerden
0000 vrijheidsbijbel
0000 pkn moderamen bezoek
0000 nieuwe bijbelvertaling
0000 kerstfeest in de gevangenis
0000 kerken met stip
0000 gevangeniskerk op de tv
0000 bijbels van grote betekenis
0000 believe in life
0000 1800 fruitbakjes