toespraken-artikelen


Terug

2021-10-30 vrijwilligersdag opdiepen wat in de ander verborgen is
2016-05-00 Bonaire Brussel
2016-04-07 opening resocialisatiewoningen Bonaire
2016-04-00 nieuwsbrief Bonaire opening huis begeleid wonen
2014-09-15 DOELtraining uitreiking certificaten
2014-09-15 DOELtraining Rotterdam
2014-09-00 nieuwsbrief Bonaire
2014-06-19 Venlo, thema avond bewoonsters
2014-04-14 lezing Roemeense delegatie Exodus Stoel
2014-00-00 certificering Supporter in Westdorp
2013-11-15 Prot diac Amsterdam vrij en vrijwillig
2013-10-11 vrijwilligersdag dieper zoeken dan de chaos
2013-06-28 Exodus League
2013-06 Kerkinformatie afscheid eerbeek mensen weer thuis brenge
2013-05-00 Exodus info afscheid Jan Eerbeek
2013-01-23 inspreken foto
2013-01-23 inspreektekst gemeente Den Haag tbv Exodus DH
2012-12-19 kerst Exodus Alkmaar uitnodiging
2012-12-00 Gaan ih licht vd hoop, Inspiratie en passie
2012-10-18 Exodus, een beweging van hoop diaconale kr L'dorp
2012-10-12 vrijwilligersdag uitnodiging
2012-10-12 vrijwilligersdag, Thuisfront toespraak
2012-06-29 Exodus League vaantje
2012-06-29 Exodus League sportdag
2012-06-01 Ex Leiden 10 jaar, VAST voorstelling en Hemrica boek
2012-03-00 Exodus begeleiding verankerd in de samenleving
2011-12-09 CW, Scheidslijn helper en geholpene vervaagt
2011-11-12 VIP dag Utrecht
2011-11-05 Op de goede weg, Leiden
2011-10-29 Exodus 30 jr jub toespraak
2011-10-29 Exodus 30 jr jub programma
2011-10-29 Exodus 30 jr jubileumfeest medewerkers
2011-10-24 Exodus is van de doelgroep
2011-10-08 betekenis Exodus bij herstel, Bussum
2011-10-08 Betekenis Exodus bij herstel, uitn
2011-10-07 Alkmaar opening uitn en toespraak
2011-10-01 uitn en progr ex den haag 30 jr
2011-10-01 toespraak exodus den haag 30 jr
2011-09-13 Met hart en ziel, Handboek OKD
2011-09-00 kerk in den haag Naar beloofde land door de woestijn
2011-06-18 Vipdag Exodus Den Haag, relaties
2011-06-18 VIPdag Den Haag, relaties -impressie
2011-06-01 Anne Frank progr en projectbeschrijving
2011-06-01 Anne Frank Zoetermeer opening
2011-03-19 opening exodus zuid limburg
2011-03-19 VIP dag Utrecht bericht
2011-01-17 Balkenende werkbezoek Exodus Den Haag
2010-12-31 voorwoord jaarverslag 2010
2010-11-26 symp maatsch klimaat aankondiging
2010-11-26 symp maatschappelijk klimaat rondom straffen PKN
2010-11-25 Exodus Utrecht opening 2e locatie
2010-11-24 opening 2e locatie exodus utrecht beeld open armen
2010-11-23 afscheid Balkenende kalenderplaat Exodus, Exodusinfo
2010-11-05 jaarvergadering vrijwilligers onderliggend
2010-11-05 jaarvergadering vrijwilligersdag hand om vast te houden (symbool)
2010-09-21 Landelijke medewerkersdag Appelscha houvast 2 handen
2010-07-02 Exodus League 1
2010-06-24 vrijwilligerswerk, bij presentatie beleidsvisie MvJ
2010-06-22 verwijzersdag Stoel ontwikkeling Exodus (punten)
2010-06-22 verwijzersdag Stoel, uitn en dia's
2010-01-23 VIP dag Utrecht relaties
2009-11-00 Kerkinformatie gedetineerde is geen client
2009-10-09 verbroken relaties, vrijwilligersdag
2009-10-02 Noodopvang Apeldoorn, Naaste uitnodiging
2009-10-02 Noodopvang Apeldoorn, Naaste, toespraak
2009-09-22 medewerkersdag licht en donker
2009-09-01 stoel lustrum toespraak
2009-09-01 Verslag bezoek kroonprins aan Stoel- nieuwsbrief
2009-09-01 Exodus Stoel toespraak bezoek kroonprins
2009-09-01 Exodus Stoel 5 jaar uitnodiging
2009-09-01 Exodus Stoel 5 jaar
2009-09-00 CDA tijdschrift CDA-ers in de bajes
2009-07-00 Balans veel verwijzen loont
2009-07-00 Balans stas Albayrak, misdadiger is meer dan zijn delict
2009-06-15 Jacobidebat, Straffen en nieuwe kansen - nut van straffen
2009-05-26 2e Exoduslezing in intern perspectief, verslagje
2009-05-26 2e Exoduslezing Bonta en verwijzersprijs
2009-05-08 geen muren tussen kerk en gevangenis
2009-04-23 uitnodiging boekpres Misdadiger Justitie
2009-04-23 uitnodiging boekpres Misdadiger Exodus
2009-04-23 toespraak presentatie misdadiger is meer dan zijn delict
2009-03-27 jongeren voor Exodus
2009-03-07 VIP dag Utrecht betekenis van relaties
2009-03-07 VIP dag Exodus Utrecht - relaties
2009-00-00 slaapwacht van betekenis
2009-00-00 Het geestelijke en het sociale met elkaar verbonden
2009-00-00 Badkapel samen met Daniëlle
2008-12-31 voorwoord jaarverslag
2008-11-07 jaarverg vrijw 12 half toespraak - tinnen roos
2008-05-29 OKD symposium openingstoespraak
2008-03-16 Exodus Alkmaar artikel
2008-03-11 ALV Schuldbeleving
2008-03-09 casus ALV vertrouwen
2007-12-31 jaarverslag voorwoord
2007-12-18 kerstfeest Exodus Alkmaar onderliggend
2007-12-18 kerst Exodus Alkmaar preek
2007-10-02 coördinatoren nazorg nav appeltje van oranje-2-8
2007-09-00 houvast, appeltje van Oranje voor Exodus
2007-06-29 landelijke fondsendag
2007-06-29 5 jr jub en heropening Leiden uitnodiging
2007-06-29 5 jr jub en heropening Leiden toespraak
2007-06-26 introductiedag nieuwe medewerkers-1
2007-05-31 congres maatjeswerk
2007-04-26 voorwoord Eerbeek jaarverslag 2006
2007-03-27 landelijke medewerkersdag vliegen op eigen kracht
2007-01-12 De Bakkerij, nieuwjaar, Wat mij beweegt
2006-12-22 CW voor velen nooit meer een eenzame kerst
2006-11-29 Aedes, jong wonen uitnodiging
2006-09-14 Jubileum Exodus 25 jaar toespraak en onderliggend-1-8
2006-09-05 werkbezoek Blom - Bezem exodus den haag
2006-09-00 Houvast, HIer ga je alleen maar vooruit
2006-08-30 jubileum 25 jr Exodus Open Huis en eetcafe
2006-06-00 opening Exodus Den Bosch
2006-01-30 opening SEN kantoor, toespraak
2006-00-00 bij presentatie boek Rini Wagtmans
2005-11-15 vrijwilligers bloembollen
2005-11-15 opening jaarvergadering vrijwilligers, groeikracht
2005-09-19 NIeuwe medewerkers
2005-08-26 Chr sociaal congres, sociale kwestie anno 2005 grote stad
2005-04-10 MasterLight, Exoduslamp, Wagtmans
2005-04-05 landelijke medewerkersdag Geloven in groei-1-4
2005-02-08 Knevel Elfde uur TV Eerbeek en exgedet John Brands-1
2004-06-17 jaarvergadering vrijw convenant Exodus justitiepastor
2004-04-27 landelijke medewerkersdag Communicatie-1-2
2004-01-31 Exodus, zingeving en binding aan de samenleving
2003-12-23 Onderweg kerkblad Bussum-2-6
2003-11-28 1e lustrum exodus Alkmaar
2003-10-28 protestbijeenkomst bezuiniging Exodus
2003-06-19 vrijwilligersjaarvergadering
2003-04-14 landelijke medewerkers en vrijwilligersdag exodus-1-4
2002-11-26 afscheid Roel de Bruijn
2002-11-14 kracht van geloven in mensen, jaarverg nazorgnetwerk-1-12
2002-11-12 afscheid Huub Donken, hoe kostbaar is een kwetsbaar mens
2002-11-11 strategische beleidsdag Exodus
2002-11-04 opening Exodus Rotterdam_001
2002-10-00 Diakonia, Exodus geeft hoop
2002-09-12 opening Exodus Leiden
2001-11-10 Conférence Commission de l'aumonerie protestante
2001-11-00 Lezing Luik Commission láumonerie
1999-12-24 kerstnachtdienst uitnodiging
1999-09-11 ontmoetingsdag Exodus, dynamiek die uitgaat van de identiteit van Exodus
1999-04-20, vergeten groepen in en na detentie, toespraak CHE
1997-11-28 toespraak afscheid Exodus Den Haag
1997-11-28 afscheid Exodus Dhg aankondigingen_001
1997-11-28 afscheid Exodus Den Haag
1997-11-28 Eerbeek uitn afscheid Exodus Den Haag_001
1997-11-24 toespraak Eerbeek aansluiting SEN
1997-11-17 persbericht Eerbeek afscheid exodus Den Haag
1997-10-25 NG Diaconie Apeldoorn lezing
1997-03-00 Houvast Jan Eerbeek terug in gemeenteraad
1997-02-06 Bilderberg verslag
1997-01-25 NCW Bilderberg
1997-01-00 Nou weet ik wat er in de Kerk om gaat _ Plein magazine JJP
1997-00-00 nazorg exgedet ook een taak voor de kerken-ISNA
1996-10-24 Cel met uitzicht, atrium den haag, openingstoespraak
1996-09-26 opening Utrecht
1996-09-12 initiatiefgroep Nazorg Twente
1996-09-08, exoduskerkdienst 15 jaar
1996-08-30 Doorn conventsconferentie participatie of uitsluiting
1996-08-00 CWZ lezing
1996-07-00 lopend vuurtje, Gedenkt de gevangenen als medegev
1996-06-19 Int Christian Fellowship
1996-06-06 chr woningbouwver Z'meer, opvang begeleiding huisvesting gedet en ex-gedet
1996-05-11 woningbouw Zoetermeer artikel
1996-01-05, Generale Diaconale Raad NH kerk Driebergen
1996-01 IKOS Heel maken wat gebroken is
1995-12 contactblad Justitiepastoraat ontwikkeling nazorgproject
1995-10 CWZ mogelijkheden huisvesting ex-gedetineerden
1995-09-23 Ger Dhg bijzondere kerkdiensten en bijz pastoraat
1995-08-28 Zorg en Welzijn convenant Exodus - NCWWest
1995-07-00 artikel voor boek Muurvast
1995-06-08 NCW Westland, toespraak Eerbeek
1995-03-22 Hervormde Diaconie Utrecht
1994-05-05 NCW begint project voor ex-gedetineerden _ De Werkgever
1994-04-26 werkgelegenheid en crimin bestrijding-samenw NCW west
1993-03-24 Antenne TV, de echte straf komt nog
1993-00-00 Kansen voor gedetineerden en ex-gedetineerden
1992-12-31 voorwoord jaarverslag
1992-12-18, Rotary Club Den Haag toespraak
1992-05 nieuwsbrief herv diaconie
1992-01 Balans Exodus 10 jaar
1991-10-08 10- en 5-jarig bestaan Exodus
1991-09-14 Nation Council of Churches of Kenya
1991-06-00 Justitiekrant Exodus hospita van ex-gedetineerde
1991-04-19 Exodus leert bajesklant leven
1991-01-04 Delft en dient, Gevangenis- en nazorgpastoraat een taak voor de gemeente
1990-10-26 Herv Loosd Gev en nazorgpast een taak voor gemeente
1990-06-12 's-Gravenzande verjaardagsfonds
1990-04 Infobulletin HGK Exodus nieuwe ontwikkelingen
1990-03-16 Rotary lezing
1990 01-00 Geref Den Haag Flitsen uit het Exoduswerk
1989-12-31 jaarverslag Kerken betrekken bij nazorg ex-gedetin
1989-12-00 Lopend vuurtje internaat schipperskinderen
1989-06-06 medewerkersbijeenkomst
1989-02-22 toespraak Reclassering
1989-02-12 Gereformeerd Den Haag Bericht over Exodus
1988-10-00 Hervormd Den Haag Gedenkt de gevangenen
1988-09-16, Westlandse kerkbode verjaardagsfonds 's-Gravenzande Gedenkt de gevangenen
1988-09-03 artikel Gedenkt de gevangenen
1988-07-30 Bericht van st Exodus, Gereformeerd Den Haag
1988-04-03 actie 't Loo kerkdienst Pasen
1988-03-00 verslag exodusbijeenkomst Inzicht in Uitzicht
1988-01-14 nieuwjaarsreceptie Hervormde Diaconie uitn
1988-01-14 Nieuwjaar Hervormde diakonie
1987-12-19 Exodus met Kerst - open huis, Geref Den haag
1987-12-00 kerst, oa kerstcafé
1987 zomer Wijkbode Oranjekerk
1986-12-29 nieuwsbrief Exodus
1986-04-27 opening exodus bkb
1985-06-04 wijkavond Westduinkerk
1985-06-00 pastoraat in geslotenheid
1985-04-04 Uitzicht en Exodus
1984-11-00 Vincenpaul, als voor een muur
1983-11-15 Hervormde Diaconie Den Haag - Exodus
1983-03-00 Exodus brug slaan tussen 2 werelden
1983-00-00 Haagse Gemeenschap van Kerken
1982-06-00 chr s
0000-12-00 Exodus Rotterdam, kerstdiner
0000-00-00 preambule
0000-00-00 installatie Rini Wagtmans ambassadeur Exodus-3
0000-00-00 alkmaar promotieavond
0000-00-00 Kansen voor ex-gedetineerden
0000 nazorgwerk is kerkewerk
0000 exodus info artikel acceptatie